Покривала

2Брезентите за транспортни средства са изработени съобразно изискванията на клиента, най-често от ПВЦ синтетичен брезент. Може да се добавят и рекламни надписи чрез дигитален печат. Предлагаме различни цветове и тегло.